Nội dung

Trang trí terminal với starship

Vấn đề của terminal mặc định của máy

Với terminal mặc định của máy thì dòng powerline dòng chữ hiển thị vị trí của con trỏ bị hạn chế thông tin và không có màu sắc hay ký tự gì dễ nhìn cho lắm. Bạn có thể cài đặt terminal khác là zsh và cài theme oh-my-zsh để có thể trang trí cho terminal thêm thông tin và màu sắc nhưng bạn lại phải cài đặt mọi thứ ở terminal mặc định sang file .zshrc và quản lý file đó.

Giải quyết nhẹ nhàng

Nếu bạn không muốn phải làm vậy thì vẫn có 1 phương án khác đó là cài starshipstarship là một trình chạy trang trí cho terminal của bạn thêm màu sắc và thêm thông tin.

Cài đặt mặc định

Việc cài đặt cũng rất dễ dàng ví dụ máy linux thì có dòng lệnh

1
sh -c "$(curl -fsSL https://starship.rs/install.sh)"

Và sau đó thì trong file ~/.bashrc của máy thì bạn chỉ việc thêm vào dòng chạy starship ở dưới cùng của file này như bên dưới

1
2
3
# ~/.bashrc

eval "$(starship init bash)"

Vậy là bạn đã cài xong starship và cùng xem thành quả như hình bên dưới nào

./starship-defaul-config.png
Default config

Giải thích:

 • Ở đây thì terminal sẽ chia làm 2 dòng với dòng bên trên là vị trí của con trỏ dòng bên dưới là câu lệnh sẽ được gõ
 • Khi mà câu lệnh thực thi thành công thì sẽ có màu xanh ở mũi tên. Nếu thực thi không thành công thì mũi tên màu xanh sẽ là màu đỏ
 • Nếu bạn đang ở trong folder quản lý bởi git thì sẽ hiển thị thông tin từ trái qua phải là [tên folder] > [git branch] > [tình trạng git] và một số thông tin khác.

Cài đặt theo ý thích

Nếu bạn muốn tinh chỉnh starship hiển thị theo cách mình mong muốn thì bạn có thể tạo file config và tự setup

 • Trước tiên thì tạo file config với lệnh mkdir -p ~/.config && touch ~/.config/starship.toml
 • Sau đó thì bạn tìm hiểu thêm về config trên trang chủ của starship và có thể tham khảo config của mình như bên dưới
 1
 2
 3
 4
 5
 6
 7
 8
 9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
# Inserts a blank line between shell prompts
add_newline = false

# Replace the "❯" symbol in the prompt with "➜"
[character]              # The name of the module we are configuring is "character"
success_symbol = "[➜](bold green)"   # The "success_symbol" segment is being set to "➜" with the color "bold green"
error_symbol = "[✖](bold red)"

# Disable the package module, hiding it from the prompt completely
[package]
disabled = true
#disable nodejs version
[nodejs]
disabled = true
# making the prompt a single line.
[line_break]
disabled = true

[time]
time_format = "%R,%P"
format = '🕙[\[ $time \]]($style) '
style = "cyan"
disabled = true

Và đây là thành quả

./setup-starship.png
Starship customization
Giải thích:

 • Màn bên trái (số 1) là thành quả và màn bên phải (số 2) là file cấu hình starship
 • Thành quả là starship chuyển qua 1 dòng, thay mũi tên khác, khi thực hiện không thành công thì ký tự là dấu x
Lời kết
Với các dev thì làm việc trên terminal là việc bắt buộc phải làm vì chúng ta sẽ phải chạy dự án, chạy nhiều thứ và nhiều cái không thể dùng GUI tool. Do đó nên việc trang trí nơi làm việc của chúng ta cho nó trở nên thuận tiện, rõ ràng, hiển thị đầy đủ thông tin, đẹp… là điều nên làm và với starship thì hiện tại nó đáp ứng được nhu cầu của mình trong việc này. Hi vọng bạn cũng tìm được điều gì hay ho trong bài viết này. Xin cảm ơn